Schannel – Những phát ngôn gây sốc của Steve Jobs04:33

  • 0
Published on April 19, 2017

Chủ nghĩa hoàn hảo của Steve Jobs tạo ra một Apple cá tính như thế nào?:
S Wiki: Steve Jobs – Những chuyện không phải ai cũng biết:
Phải chăng các Apple đang mất dần sự hoàn hảo?:

us on :
LIKE CellphoneS:
Schannel:
Website CellphoneS:
Xem thêm videos trên Schannel :

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"