Schannel – 20 năm ở Việt Nam, Samsung đã làm được những gì?04:33

  • 204,970 views
Published on April 1, 2017

Phải chăng Samsung đang dần là công ty sáng tạo, tiên phong thay cho Apple?:

us on :
LIKE CellphoneS:
Schannel:
Website CellphoneS:
Xem thêm videos trên Schannel :

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"