OPPO Camera Phone – Tiên phong xu hướng Selfie04:33

  • 20,226 views
Published on February 2, 2017

Bắt đầu từ 2011 cho đến nay, OPPO Camera Phone với các tính năng Seflie độc đáo và hấp dẫn là người tiên phong tạo ra xu hướng selfie, tạo nên một thế hệ Selfie Expert từ Find Way, N1, N3 cho đến chuyên gia selfie đẳng cấp nhất đó là F1 Plus.
Vậy phiên bản chuyên gia selfie tiếp theo sẽ cho bạn những bất ngờ gì?
_____________
Xem thêm tại

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"